Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie:
2012.03.26OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - oświadczenie art.22 ust.1 pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - program ubezpieczeniowypobierz
Załącznik nr 5  - wzór umowypobierz
2012.05.14 Unieważnienie przetargupobierz