Dostawa wyrobów i akcesoriów medycznych. Nr sprawy SPZOZ.V.ZP-3520/1/2012    
2012.01.05OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 22 ust. 1pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie art. 24 ust. 1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
2012.01.11 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2012-01-12 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2012-01-13 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2012-01-19 wybór ofertypobierz
2012-01-30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz