Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
2012.02.06OgłoszenieOgłoszenie o przetargu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 ust. 1pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 ust. 1pobierz
Załącznik nr 4 - programpobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - wykaz budynkówpobierz
Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu medycznegopobierz
Załącznik nr 8 - wykaz sprzętu elektronicznegopobierz
2012.02.10 wyjaśnienia siwzpobierz
2012.02.20 Unieważnienie postępowaniapobierz