Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego
2018.02.20Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - Oswiadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Załącznik nr 3 - Formularze cenowepobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowypobierz
2018.02.28 Wyjasnienia SIWZpobierz
Modyfikacja / wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.03.14 Modyfikacja / wyjaśnienia SIWZ (3)pobierz
2018.04.05 Informacje Zamawiającego zgodnie z art.86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.05.14 Wybór ofertpobierz
2018.06.26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz