Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych z miejscową antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych
2018.02.27Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowy dzierżawypobierz
Załącznik nr 5a - Wzór umowy dostawypobierz
Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów technicznychpobierz
2018.03.02 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.03.08 Informacje Zamawiającego zgodnie z art.86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.03.19 Wybór ofertypobierz
2018.04.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz