„Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby SOR" w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”
2018.04.12Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
Załącznik nr 4 - Parametry technicznepobierz
Załącznik nr 5 - Warunki gwarancji i serwisupobierz
Załącznik nr 6 - Wzór umowypobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz dostawpobierz
Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności
lub braku przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
2018.04.17 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.04.20 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.05.14 Wybór ofertypobierz
2018.06.14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz