Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w Parczewie:
2018.09.20              OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  pobierz
Załączniki                     załącznik nr 1 - formularz ofertowy pobierz
załącznik nr 2 - JEDZ
pobierz
załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówieniapobierz
załącznik nr 4 - wykaz powierzchni do sprzątania
pobierz
załącznik nr 5 - system kontroli oceny
pobierz
załącznik nr 6 - ośw. grupa kapitałowa
pobierz
załącznik nr 7 - wzór umowy na utrzymanie czystości
pobierz
załącznik nr 8 - wzór umowy najmu
pobierz
załącznik nr 9 - ocena jakości
pobierz
załącznik nr 10 - wykaz wykonanych usług
pobierz
załącznik nr 11 - projekt umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowychpobierz
załącznik nr 12 - formularz cenowy
pobierz
załącznik nr 13 - zasady środowiskowe dla wykonawcy
pobierz
załącznik nr 14 - zasady BHP dla wykonawców
pobierz
załącznik nr 15 - oświadczenie dot. art. 24 ust. 1pobierz
załącznik nr 16 - wykaz pracowników do przejęciapobierz
 2018.10.08              Wyjaśnienia

pobierz

pobierz

 2018.10.12            Wyjaśnieniapobierz
 2018.10.16  Wyjaśnieniapobierz
 2018.10.22  Wyjaśnieniapobierz
 2018.10.29  INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART 86 UST 5 PKT 1 3pobierz
 2018.10.30  Unieważnienie postępowaniapobierz
 2019.01.04  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz