Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie
2018.05.10Ogłoszenie o zamówieniu                                                                
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Nr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowapobierz
Nr 4 - Wykaz robótpobierz
Nr 5 - Wykaz osóbpobierz
Nr 6 - Wzór umowypobierz
Nr 7 - zestawienie parametrów technicznychpobierz
Nr 8 - Zasady środowiskowepobierz
Nr 9 - Zasady BHPpobierz
Nr 10 - Dokumentacja techniczna SUW: 
   a) K.ślepy.SUW-Techn+Rb (przedmiar)pobierz
   b) Spec.Tech-SUWpobierz
   c) Projekt bud+technologiapobierz
   d) Urządzenia SUWpobierz
   e) Proj.AKPiA+elektrykapobierz
   f) Pozwolenie, badaniapobierz
   g) Inf.BiOZ-SUWpobierz
2018.05.21 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Zał nr 6 - wzór umowypobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
2018.05.24 Informacja Zamawiajacego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1 3pobierz
2018.05.25  Unieważnienie postępowaniapobierz
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniapobierz