Zamówienie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rozwój e-usług w SP ZOZ w Parczewie:
2018.08.14  Ogłoszenie o zamówieniu 
pobierz
SIWZpobierz
Załączniki   Nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Nr 2 - JEDZpobierz
Nr 3a - Opis przedmiotu zamówienia - sprzętpobierz
Nr 3b - Opis przedmiotu zamówienia - oprogramowaniepobierz
Nr 3c - Opis przedmiotu zamówienia - archiwizacjapobierz
Nr 4 - Funkcjonalności weryfikowane na prezentacjipobierz
Nr 5 - Formularz cenowypobierz
Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowejpobierz
Nr 7a - Wzór umowypobierz
Nr 7b - Wzór umowypobierz
Nr 7c - Wzór umowypobierz
Nr 8 - Wykaz dostaw/usługpobierz
Nr 9 - Wykaz osóbpobierz
Nr 10 - Doświadczenie personelu kluczowegopobierz
Nr 11 - projekt umowy powierzania przetwarzania danych osobowychpobierz
2018.08.14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz
pobierz

2018.08.22 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
Odwołanie

pobierz
pobierz

2018.08.31 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz

pobierz

Modyfikacja SIWZpobierz
2018.09.03 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.09.11 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.09.12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz

pobierz

 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZpobierz
2018.09.13 Modyfikacja SIWZpobierz
2018.09.24 Informacje Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 (zestawienie ofert)pobierz
2018.10.18 Wybór ofertypobierz
2018.11.23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz