Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie:
2018.06.11Ogłoszenie o zamówieniu                                                                
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki   Nr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowapobierz
Nr 4 - Wykaz robótpobierz
Nr 5 - Wykaz osóbpobierz
Nr 6 - Wzór umowypobierz
Nr 7 - zestawienie parametrów technicznychpobierz
Nr 8 - Zasady środowiskowepobierz
Nr 9 - Zasady BHPpobierz
Nr 10 - Dokumentacja techniczna SUW: 
   a) K.ślepy.SUW-Techn+Rb (przedmiar)pobierz
   b) Spec.Tech-SUWpobierz
   c) Projekt bud+technologiapobierz
   d) Urządzenia SUWpobierz
   e) Proj.AKPiA+elektrykapobierz
   f) Pozwolenie, badaniapobierz
   g) Inf.BiOZ-SUWpobierz
Nr 11 - klauzula informacyjna z art. 13 RODOpobierz
2018.06.19 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.06.25 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3pobierz
2018.06.26 Wybór ofertypobierz
2018.07.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz