Dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Parczewie
2018.02.12Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Załącznik nr 5 - Wzór umowypobierz
2018.02.16 Modyfikacja SIWZ (1)pobierz
Wyjaśnienia SIWZ (2)pobierz
Wyjaśnienia SIWZ (3)pobierz
2018.02.19 Wyjaśnienia SIWZ (4)pobierz
2018.02.20 Informacje Zamawiającego zgodnie z art.86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.03.09 Wybór ofertypobierz
2018.04.12 Udzielenie zamówieniapobierz