pobierz

Świadczenie usług utrzymania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego, w SPZOZ w Parczewie, Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/15/2018
2018.11.16Załączniki      

Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
SIWZpobierz
Nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Nr 2 - JEDZpobierz
Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniapobierz
Nr 4 - Powierzchniepobierz
Nr 5 - System kontroli ocenypobierz
Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Nr 7 - Umowa utrzymania czystościpobierz
Nr 8 - Wzór umowy najmupobierz
Nr 9 - Ocena jakościpobierz
Nr 10 - Wykaz dostaw usługpobierz
Nr 11 - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowychpobierz
Nr 12 - Formularz cenowypobierz
Nr 13 - Zasady środowiskowe dla wykonawcy/podwykonawcypobierz
Nr 14 - Zasady BHP dla wykonawcy/podwykonawcypobierz
Nr 15 - Oświadczenie dotyczące zał. nr 15 - oświadczenie dot. art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22, ust. 5 pkt 8 PZPpobierz
Nr 16 - Identyfikator postępowaniapobierz
Nr 17 - Klucz publicznypobierz
 2018.11.22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz

pobierz

2018.11.22 Modyfikacjapobierz
2018.11.23 Modyfikacjapobierz
2018.11.23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pobierz

pobierz

2018.11.27 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Odwołanie

pobierz

pobierz

2018.12.04 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.12.07 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.12.11 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZpobierz
2018.12.20 INFORMACJE ZAMAWIAJACEGO ZGODNIE Z ART 86 UST 5 PKT 1 3pobierz
2019.01.18 Wybór ofertypobierz
2019.02.22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz