Dostawy wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej SPZOZ.V.ZP-3520/12/2018
2018.09.25 Załączniki   Ogłoszenie o zamówieniu 
pobierz
SIWZpobierz
Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Formularz ofertowypobierz
Formularz cenowypobierz
Klauzula informacyjna z art. 13 RODOpobierz
Wzór umowypobierz
Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowejpobierz
2018.09.27 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.09.28   Wyjaśnienia SIWZpobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
 2018.10.01 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
2018.10.02 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2018.10.05 Informacje Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.10.29 Wybór ofertpobierz
2018.10.30 Unieważnienie czynności wyboru ofert na zadanie nr 9 oraz ponowny wybór ofert na zadanie nr 9pobierz
2018.11.30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz