Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie
2018.02.09Ogłoszenie                                                                             
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Załącznik nr 1 - Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 3 - Formularz cenowypobierz
Załącznik nr 4 - Wzór umowypobierz
Załącznik nr 5 -  Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
2018.02.14 Wyjaśnieniapobierz
2018.02.16 Informacje Zamawiającego z art. 86 ust. 1-3pobierz
2018.02.27 Wybór ofertpobierz
2018.04.11 Udzielenie zamówieniapobierz