Dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnych
2018.05.24Ogłoszenie
pobierz
 SIWZpobierz
Załączniki  Nr 1 - Oświadczeniepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Formularze cenowepobierz
Nr 4 - Wzór umowypobierz
Nr 5 - Grupa kapitałowapobierz
2018.05.30 Modyfikacjapobierz
 Zmiana ogłoszeniapobierz
2018.06.04 Wyjaśnieniapobierz
2018.06.07 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2018.07.05 Wybór ofertpobierz
2018.08.10 Udzielenie zamówieniapobierz