Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro pod nazwą "Sprzedaż i dostawa druków medycznych"
2017.04.20Zaproszenie do złożenia oferty
pobierz
Załączniki   Załącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - Wzór umowypobierz
2017.05.08 Wybór ofertypobierz