ZARZĄD FUNDACJI „SAMARYTANIN"
1 Janusz Zieliński Prezes
2 Maria Gadomska V-ce Prezes
3 Tadeusz Zdunek Członek
4 Krzysztof Budzik Członek
             
RADA NADZORCZA „SAMARYTANIN”
1 Wiesław Rudko Przewodniczący
2 Anna Ignatowicz V-ce Przewodnicząca
3 Jarosław Rojewski Członek
4 Ks. Norbert Taratycki Członek
5 Ks. Jacek Nazaruk Członek
 
LISTA CZŁONKÓW FUNDACJI „SAMARYTANIN”
1 Janusz Zieliński
2 Maria Gadomska
3 Tadeusz Zdunek
4 Krzysztof Budzik
5 Wiesław Rudko
6 Anna Ignatowicz
7 Jarosław Rojewski
8 Ks.Jacek Nazaruk
9 Ks. Norbert Taratycki
10 Jarosław Ostrowski
11 Ryszard Kielar
12 Ks. Grzegorz Pilsak
13 Danuta Puła
14 Janusz Hordejuk
15 Pelagia Dębska
16 Urszula Joszczuk
17 Ks. Tadeusz Lewczuk
18 Ks. Andrzej Biernat
19 Jerzy Borowicz
20 Waldemar Wezgraj
21 Teresa Szpilewicz
22 Piotr Denejko
23 Krystyna Jaśkiewicz
24 Wiesław Czarnacki
25 Antoni Zwoiński
26 Krzysztof Jarząbek
27 Stanisław Bartnicki
28 Janusz Niemczuk
29 Krystyna Tymosiewicz
30 Waldemar Krzewski
31 Wiesław Mazur
32 Jan Najs
33 Jerzy Szubstarski
34 Mirosław Naumiuk
35 Grażyna Mroczek
36 Marek Siuciak
37 Henryk Czech
38 Paulina Kołodziej
39 Agata Niwińska