Sprawozdania z działalności Fundacji Samarytanin za rok:

2021czytaj
2020czytaj
2019czytaj
2018czytaj
2017czytaj
2016czytaj
2015 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2014 z działalnościczytaj
 finansowe
czytaj
2013 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2012 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2011 z działalności
czytaj
 finansowe
czytaj
2010 z działalności
czytaj
 finansoweczytaj