Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, że zostanie przeprowadzone niszczenie:
- historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach Szpitala w latach 1996 i 1998,
- zdjęć rentgenowskich z roku 2008,
- wyników badań endoskopowych (ambulatoryjnych) z lat 1997 – 1998.

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zaprasza do założenia elektronicznego konta pacjenta Szpitala, dzięki któremu każdy pacjent będzie miał możliwość rezerwacji wizyt w poradniach specjalistycznych, załączania swojej dokumentacji zewnętrznej oraz wgląd m.in. do swoich:
- wyników badań
- wystawionych recept
- historii wizyt
- osób upoważnionych

          W tym celu wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem  https://eportal.spzozparczew.pl
a następnie zgłoszenie się do Rejestracji Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Parczewie w celu weryfikacji danych i otrzymania jednorazowego hasła dostępu.

eportal

W dniu 10.01.2019r. Pani Elżbieta Jarosz, nowy członek fundacji Samarytanin ufundowała koce na potrzeby Szpitalnego oddziału ratunkowego.

koce1

koce2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie 
zaprasza do udziału w akcjach poboru krwi w mobilnym punkcie poboru krwi 
na parkingu przed Urzędem Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Akcje pobierania krwi odbywają się, co drugi miesiąc, w każdą drugą 
środę miesiąca w godzinach od 8.30 do 12.00.
Harmonogram akcji w 2019 roku:
13.02.2019, 10.04.2019, 12.06.2019, 14.08.2019, 09.10.2019, 11.12.2019

Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego 
tak ważna jest nasza ofiarność.
10424 grafika

W dniu 2018.12.06 parczewski szpital odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi towarzyszami: reniferami i minionkiem. Mikołaj odwiedził małych pacjentów na oddziale dziecięcym i obdarował je słodkimi podarunkami.

 

 

Mikolaj1

Mikolaj3

Mikolaj2