W dniu 2018.12.06 odbyły się ćwiczenia mające na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji Oddziału Rehabilitacji do miejsca wyznaczonego w „Planie ewakuacji”.

Przyjęta forma ćwiczeń - symulacyjna z udziałem personelu, studentów, pacjentów przebywających w obiekcie oraz pracowników obsługi szpitalnej.

Ćwiczenia odbyły się z udziałem PSP w Parczewie, Dyrekcji szpitala oraz pracowników administracji.

ćwiczenia strażackie 2018

ćwiczenia strażackie 2018
 
ćwiczenia strażackie 2018

SPZOZ w Parczewie poszukuje LEKARZY do pracy w Oddziale Geriatrii lub chcących podjąć specjalizację w dziedzinie Geriatrii lub Chorób

Wewnętrznych. NFZ wyraził zgodę na pracę w Oddziale Geriatrycznym, także dla tych Lekarzy, którzy podpisali "umowę lojalnościową" w innych placówkach medycznych.

Od 01 listopada 2018 roku rozpoczyna funkcjonowanie Zespół Leczenia Środowiskowego.

Zespół Leczenia Środowiskowego będzie funkcjonował zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013.1386 z dnia 2013.11.27).

Problem zaburzeń zdrowia psychicznego wśród społeczeństwa charakteryzuje się stałym wzrostem. Jednak gros tych zburzeń wymaga kontynuacji i kontroli leczenia w środowisku zamieszkania pacjentów w trybie tzw. leczenia środowiskowego (domowego). Wówczas proponuje się pacjentom wizyty domowe personelu medycznego.
W roku 2018 NFZ umożliwił kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) dzięki czemu SPZOZ w Parczewie mógł utworzyć nową komórkę organizacyjną „Zespół Leczenia Środowiskowego”.
Komórka będzie realizować zadania związane z udzielaniem świadczeń terapeutycznych, niezbędnych badań diagnostycznych, niezbędną farmakoterapią w stanach nagłych oraz związane z działaniami edukacyjno-konsultacyjnymi dla rodzin pacjentów. Zadania realizowane w powyższej komórce prowadzone będą przez lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, logopedów i pielęgniarki w dni robocze zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W celu otrzymania świadczeń proponowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego niezbędne są następujące dokumenty:
     - skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego,
     - Dowód osobisty,
     - Przy braku potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych przez system e-WUŚ należy okazać dokument potwierdzający posiadane prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej naszego Szpitala lub pod numerami telefonu: 83 355 21 70.

Od 01 stycznia 2019 roku rozpoczyna funkcjonowanie Poradnia Urologiczna.

Problemy natury urologicznej są dość powszechne wśród społeczeństwa, a zwłaszcza nasilają się po 50 roku życia zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Także problemy urologiczne występują u ludzi młodych. Utworzenie jedynej poradni urologicznej w Powiecie Parczewskim finansowanej ze środków publicznych zdecydowanie przyniesie wiele korzyści dla osób dotkniętych tego typu problemami, które do tej pory musiałyby korzystać z świadczeń udzielanych przez prywatne gabinety lub poza Powiatem Parczewskim.

W roku 2018 NFZ umożliwił kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii oraz świadczeń zabiegowych urologicznych, a także świadczeń w zakresie urologii-diagnostyka onkologiczna dzięki czemu SPZOZ w Parczewie będzie mógł otworzyć nową komórkę organizacyjną „Poradnia Urologiczna”.

Poradnia Urologiczna będzie funkcjonowała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357 t.j. z dnia 2016.03.16).

Komórka będzie realizować zadania związane z udzielaniem świadczeń diagnostyczno-leczniczych oraz zabiegowych, a także z zakresu leczenia onkologicznego. Zadania realizowane w powyższej komórce będą świadczone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Lublinie zaprasza na
BEZPŁATNE BADANIE ZNAMION SKÓRY

Miejsce: Zespół Poradni Specjalistycznych SPZOZ w Parczewie
Dnia 9 października 2018 roku, od godziny 8:00 do godziny 11:00

Zapraszamy do badania chętne osoby powyżej 18 r.ż., zamieszkałe w powiecie parczewskim.

Liczba miejsc ograniczona!
Wymagana uprzednia rejestracja telefoniczna.

Rejestracji można dokonywać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym SPZOZ w Parczewie pod nr. tel. 83 355 21 83 (w dni robocze, w godzinach od 7:25 do 15:00)