SPZOZ w Parczewie informuje iż w dniach 30-31.08.2021 nie będą prowadzone zapisy do pracowni endoskopowej

SPZOZ w Parczewie informuje iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w okresie od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.
Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość realizacji terapii odwykowej na Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień lub w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SPZOZ w Parczewie.

Koło Gospodyń Wiejskich.png

Ochotnicza Straż Pożarna.png

W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. chcielibyśmy Państwa poinformować o współrealizowanym przez LPNT S.A. projekcie „Stop boreliozie!” RPLU.10.03.00-06-0006/19, którego celem jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego i zakłada zbadanie 8400 Uczestników/Uczestniczek Projektu (4200 K i 4200 M) w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka (rolnicy, leśnicy, myśliwi).

WIĘCEJ INFORMACJI

BROSZURA PROJEKTU