SPZOZ w Parczewie poszukuje do pracy, zarówno ambulatoryjnej jak i szpitalnej, psychologa klinicznego oraz psychoterapeutów z certyfikatem lub w procesie certyfikacji.

Forma zatrudnienia do ustalenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Proktologicznej w okresie od 19 kwietnia do 18 października 2021 r. Powyższa sytuacja jest spowodowana trudnościami związanymi z zabezpieczeniem pracy Poradni Proktologicznej przez personel medyczny. Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że SPZOZ w Parczewie prowadzi działania zmierzające do ponownego wznowienia pracy Poradni Proktologicznej.

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w systemie ambulatoryjnym lub w domu pacjenta w SPZOZ w Parczewie

Informujemy, że Dział Fizjoterapii oraz Zespół Rehabilitacji Domowej SPZOZ w Parczewie realizują Program Fizjoterapii Dla Osób Po Przebyciu COVID-19 finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cel główny programu to wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

  • poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;

  • zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;

  • edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Rehabilitację po chorobie COVID-19 realizowana jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz rodzinny.

Warunki kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji:

  • przebycie choroby COVID-19;

  • rozpoczęcie rehabilitacji w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19;

  • termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Kliniczne kryteria kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym („dochodzącym”)

  • duszność, która negatywnie wpływa na aktywność pacjenta - w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4).

Kliniczne kryteria kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji w domu pacjenta:

  • pacjent, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie może dotrzeć do Działu Fizjoterapii SPZOZ w Parczewie;

  • 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5);

  • duszność (w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik ≥1 (0-4) lub zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICU Acquired Weakness).

Pacjent w czasie trwania programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków tego samego programu (w innym trybie – ambulatoryjnym, domowym, stacjonarnym), jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Składowe programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19:

Podstawą programu są dwa elementy: trening fizyczny (m.in. aerobowy, oporowy) i edukacja pacjenta.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. techniki mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, trening równowagi, metody specjalne dedykowane chorym z deficytami neurologicznymi itp.

Szczegółowe informacje / rejestracja pacjenta:

Dział Fizjoterapii / Zespół Rehabilitacji Domowej

SPZOZ w Parczewie

ul. Kościelna 136

21-200 Parczew

Tel.: 83 355 21 78 (w dni robocze 7:00-14:35)

Tel.: 83 355 21 94 (w dni robocze 7:00-14:35)

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2021 rozpoczną się zapisy na badania polisomnograficzne na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym. 
Badania będą wykonywane bezpłatnie od września bieżącego roku. W celu zapisania się na badanie należy zadzwonić pod numer:

83 355 21 38

 

 

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia 15.09.2020 r. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie działa Punkt Pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt Pobrań jest czynny codziennie od 8:00 do 10:00

W punkcie pobrań zostanie bezpłatnie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardzieli) osobom, którym zostało zlecone to badanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. ze zm.

W celach organizacyjnych by zarezerwować termin badania w Punkcie Pobrań przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa pacjenci, którzy otrzymali zlecenia proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel.

574 335 814

Na badanie należy:

- zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL,

- przestrzegać zasad higieny, założyć maseczkę.

W punkcie, istnieje możliwość pobrania wymazu od pacjenta znajdującego się w samochodzie bez konieczności opuszczania przez niego pojazdu.

Po wykonaniu badania wynik będzie widoczny na Internetowym Koncie Pacjenta, a także informację o wyniku przekaże laboratorium.