Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Proktologicznej w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. Powyższa sytuacja jest spowodowana trudnościami związanymi z zabezpieczeniem pracy Poradni Proktologicznej przez personel medyczny. Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że SPZOZ w Parczewie prowadzi działania zmierzające do ponownego wznowienia pracy Poradni Proktologicznej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie informuje, iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Poradni Proktologicznej w okresie od 19 kwietnia do 18 października 2021 r. Powyższa sytuacja jest spowodowana trudnościami związanymi z zabezpieczeniem pracy Poradni Proktologicznej przez personel medyczny. Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że SPZOZ w Parczewie prowadzi działania zmierzające do ponownego wznowienia pracy Poradni Proktologicznej.

SPZOZ w Parczewie informuje iż za zgodą Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w okresie od 01.08.2021 r. do 31.10.2021 r.
Wszystkich pacjentów przepraszamy za zaistniałą sytuację. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość realizacji terapii odwykowej na Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień lub w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SPZOZ w Parczewie.

SPZOZ w Parczewie informuje iż w dniach 30-31.08.2021 nie będą prowadzone zapisy do pracowni endoskopowej

Ochotnicza Straż Pożarna.png