Personel Oddziału:

• Koordynator: Dr n. med. Jerzy Czarnacki
specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

• Położna Oddziałowa: Mgr Barbara Doroszuk
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 

Od roku 1992 oddziałem kieruje dr n. med. Jerzy Czarnacki, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.
Oddział mieści się na I piętrze szpitala.
Zespół doświadczonych lekarzy i położnych zapewnia leczenie na wysokim poziomie oraz całodobową opiekę. Oddział dysponuje 7 łóżkami położniczymi i 8 łóżkami ginekologicznymi z patologią ciąży, ponadto profesjonalnie wyposażoną salą porodową oraz salą cięć cesarskich. Odcinek położniczy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z noworodkami.
Każda mama przy sobie ma łóżeczko ze swoim dzieckiem - umożliwia to bliski kontakt, jak również sprzyja karmieniu piersią, które oddział preferuje.
W obrębie oddziału znajduje się punkt laktacyjny czynny całą dobę, gdzie konsultanci laktacyjni udzielają pomocy, pacjentkom u których pojawiły się problemy laktacyjne.
         Jest również prowadzona wśród pacjentek edukacja zdrowotna oparta na programach edukacyjnych takich jak:
         - Karmienie naturalne
         - Pielęgnacja skóry i pępka noworodka
         - Profilaktyka raka szyjki
       
Oddział legitymuje się zerową umieralnością okołoporodową noworodków do 7 doby. W oddziale jest możliwość odbycia porodu rodzinnego. W roku 2018 w  oddziale Ginekologiczno-Położniczym hospitalizowano 1450 pacjentek i 407 noworodków. Rokrocznie przybywa kobiet leczonych w oddziale z powodu ciąży zagrożonej poronieniem i porodem przedwczesnym. Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem ogólnej liczby ciąż i rodzących hospitalizowanych w szpitalu.
Oddział Ginekologiczno - Położniczy hospitalizuje również pacjentki ze schorzeniami ginekologicznymi lecząc zachowawczo i operacyjnie.
Zabiegi i operacje wykonywane w oddziale:
- operacje urologinekologiczne z użyciem siatek i slingów
- usunięcie macicy z użyciem Biclampa
- zabiegi histeroskopowe
- plastyka pochwy i krocza
- chirurgiczna konizacja szyjki macicy
- elektrokonizacja w łagodnych schorzeniach szyjki macicy
- abrazje diagnostyczne błony śluzowej macicy
- całkowite usunięcie macicy z przydatkami i szyjką
- wyłuszczenie mięśniaków macicy
- operacje wyłuszczenia torbieli jajnika
- operacje oszczędzające w przypadku ciąży ektopowej i endometriozy
- usunięcie endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim
 
Oddział udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych pacjentkom ubezpieczonym w Lubelskim Narodowym Funduszu Zdrowia, a w przypadkach nagłych niezależnie od miejsca zamieszkania i ubezpieczenia.
Na wyposażeniu oddziału znajdują się: ultrasonograf, histeroskop oraz trzy aparaty do KTG monitorujące stan płodu i rodzącej.
Oddział posiada dostęp do zaplecza diagnostycznego (laboratorium analityczne, pracownia mikrobiologiczna), a w przypadkach diagnostycznie wątpliwych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentki, wykonywana jest laparoskopia diagnostyczna.
PUNKT LAKTACYJNY
czynny całą dobę tel. 83 3552136