Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:
Mgr piel. Bogumiła Paszkowska-Bloch - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Rejestracja:
poniedziałek – piątek (07:00 – 18:00)
Rejestracji w poradni można dokonać:
- osobiście
- przez osoby trzecie
- telefonicznie (w godzinach 07:00 - 14.00)
- przez ePortal
 
Istnieje możliwość zapisów na dowolnie wybrany wolny termin.