Szkoła Rodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 136 w Parczewie
Telefon kontaktowy 83 355 21 37 w godz. 9:00 - 14:00
Szkoła Rodzenia współpracuje z:
- Poradnią "K" - Tel. 83 355 21 74
- Poradnią Laktacyjną - Tel. 83 355 21 36
Szkołą kieruje:
dr n med. Jerzy Czarnacki - koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego
 
 
 
Szkoła rodzenia aktualnie nie prowadzi zajęć