Szkoła Rodzenia przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 136 w Parczewie
Telefon kontaktowy 83 355 21 37 w godz. 9:00 - 14:00
Szkoła Rodzenia współpracuje z:
- Poradnią "K" - Tel. 83 355 21 74
- Poradnią Laktacyjną - Tel. 83 355 21 36
Szkołą kieruje:
dr n med. Jerzy Czarnacki - koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego
Szkołę prowadzi:
położna mgr
Ewa Wilczyńska
Zajęcia prowadzone są:
w poniedziałki godz. 17:00 - 19:00
telefon kontaktowy: 502 031 035
 

 

W zajęciach w szkole rodzenia można uczestniczyć
od 20 tygodnia ciąży (za zgodą lekarza)
 
Zajęcia obejmują 1godz. wykładu i 1godz. ćwiczeń
w sali Świetlicy SP ZOZ w Parczewie
ul. Kościelna 136 (budynek administracyjny).
Maksymalnie w zajęciach może uczestniczyć 6 par.
Program obejmuje również zwiedzanie oddziału położniczego

Zajęcia prowadzone są także w wakacje.

 Szkoła jest bezpłatna

 Program zajęć Szkoły Rodzenia

 Spotkanie I
 
 Wykład:             
Temat: CELE ZADANIA I ORGANIZACJA SZKOŁY RODZENIA. Zapoznanie z programem szkoły rodzenia. 
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Technika oddechu kontrolowanego, oddychanie torem przeponowym.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie II
 
 Wykład:
Temat: PRZYGOTOWANIE DO PORODU.
- Zwiastuny porodu.
- Prawa pacjentek
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Oddychanie w rytm akcji skurczowej. Nauka oddychania w I fazie pierwszego okresu porodu.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE
 Spotkanie III
 
 Wykład:
Temat: OMÓWIENIE PIERWSZEGO OKRESU PORODU.
- Omówienie akcji porodowej, rodzaju skurczów porodowych
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Nauka oddychania w II fazie I okresu porodu.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE
 Spotkanie IV
 
 Wykład:
Temat: OMÓWIENIE DRUGIEGO OKRESU PORODU.
- bóle parte, efektywne ich wykorzystanie
- korzyści wynikające z przygotowania w szkole rodzenia 
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Nauka oddychania w III fazie I okresu porodu.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE
- RELAKSACYJNE 
 Spotkanie V
 
 Wykład:
Temat: NATURALNE METODY ŁAGODZENIA BÓLU.
- stosowanie udogodnień, pozycje porodowe.
- wpływ oddychania, działania wody, masażu itp.
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Utrwalanie oddychania w rytm fali skurczowej torem przeponowym. Utrwalanie oddychania w poszczególnych fazach I okresu porodu.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie VI
 
 Wykład:
Temat: PORÓD. Omówienie tematu Rola ojca w porodzie
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Utrwalanie oddychania we wszystkich fazach porodu. Wprowadzenie bezdechu 1x 20s.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie VII
 
 Wykład:
Temat: POŁÓG. Omówienie okresów połogu. Odżywianie i higiena w połogu
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Utrwalanie oddychania we wszystkich fazach porodu. Wprowadzenie bezdechu 2x 20s.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie VIII
 
 Wykład:
Temat: KORZYŚCI KARMIENIA PIERSIĄ. Zalety mleka kobiecego. Wzmacnianie więzi emocjonalnej matki i dziecka.
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Utrwalanie oddychania we wszystkich fazach porodu. Ćwiczenie bezdechu 3x 20s.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie IX
 
 Wykład:
Temat: PIELĘGNACJA NOWORODKA. Nauka kąpieli noworodka. Pielęgnacja noworodka.
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Nauka markowanego parcia. Powtarzanie poznanych ćwiczeń oddechowych.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.
- RELAKSACYJNE.
 Spotkanie X
 
 Wykład:
Temat: ZWIEDZANIE ODDZIAŁU
 Ćwiczenia:
ODDECHOWE: Utrwalanie oddychania, bezdechu markowanego parcia.
- OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE.