Usługa prania bielizny szpitalnej na zewnątrz wraz z wynajmem pomieszczenia:
2014.11.19
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
 
 
Załączniki
 
 
 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
pobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1
pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1
pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy na pranie
pobierz
Załącznik nr 5a - wzór umowy najmu
pobierz
Załącznik nr 6 - wykaz usług
pobierz
Załącznik nr 7 - system oceny kontroli
pobierz
Załącznik nr 8 - zestawienie ilości pranej bielizny
pobierz
Załącznik nr 9 - spis bielizny
pobierz
Załącznik nr 10 - wykaz środków transportu
pobierz
Załącznik nr 11 - grupa kapitałow
pobierz
Załącznik nr 12 - zasady realizacji zamówienia
pobierz
2014.12.02 
Wybór oferty
pobierz
2014.12.19 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pobierz