Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
2019.08.27
  Ogłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki Nr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Grupa kapitałowapobierz
Nr 4 - Opis zamówienia do SIWZpobierz
Nr 5 - Wzór umowy do SIWZpobierz
Nr 6 - Oświadczenie, umowa o dystrybucji do SIWZpobierz
Nr 7 - Klauzula informacyjna RODOpobierz
2019.08.30 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.09.02 Wyjaśnienia SIWZ 2pobierz
2019.09.05 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3pobierz
2019.09.16 Wybór Ofertypobierz
2019.10.07 Udzielenie Zamówieniapobierz