Dostawy produktów leczniczych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
2019.04.24  
  Ogłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
ZałącznikiNr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Formularze cenowepobierz
Nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Nr 5 - Wzór umowypobierz
Nr 6 - Klauzula informacyjna RODOpobierz
2019.04.29 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZ (2)pobierz
2019.04.30 Wyjaśnienia SIWZ (3)pobierz
Wyjaśnienia SIWZ (4)pobierz
2019.05.07 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2019.05.30 Wybór ofertypobierz
2019.07.02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz