Świadczenie usług na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, na okres 24 miesięcy.
2019.02.08      

 
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki          Nr 1 - Charakterystyka zamawiającegopobierz
Nr 1a - (rejestr procedur 2018) do załącznika nr 1pobierz
Nr 2 - Opis przedmiotu zamówieniapobierz
Nr 3 - Umowapobierz
Nr 4 - Formularz ofertowypobierz
Nr 5 - Oświadczenie wykonawcypobierz
Nr 6 - Oświadczenie wykonawcypobierz
Nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
pobierz
Nr 8 - Wykaz EEI
pobierz
Nr 9 - Oświadczenie art 13 i 14 RODOpobierz
2019.02.13  

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie

pobierz

pobierz

Zmodyfikowany SIWZ

Zmodyfikowany zał. nr 1 Charakterystyka zamawiającego

Zmodyfikowany zał. nr 2 Opis przedmiotu

Zmodyfikowany zał. nr 3 Umowa

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

2019.02.20 INFORMACJE_ZAMAWIAJACEGO_ZGODNIE_Z_ART_86_UST_5_PKT_1_3pobierz
2019.02.22 Uniewaznienie_postepowaniapobierz
2019.02.25 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniapobierz