Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji
2019.01.02       

 
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki          Nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcypobierz
Nr 3 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowejpobierz
Nr 4 - Wzór umowypobierz
Załączniki do umowypobierz
Nr 5 - Wykaz robót budowlanychpobierz
Nr 6 - Wykaz osóbpobierz
Nr 7 - Dokumentacja techniczna – projekty budowlanepobierz
Nr 8 - Dokumentacja techniczna – projekty wykonawczepobierz
Nr 9 - Przedmiarypobierz
Nr 10 - Pozwolenie na budowępobierz
Nr 11 - Opinia geotechnicznapobierz
Nr 12 - Klauzula informacyjna  z art. 13 RODOpobierz
2019.01.03 Modyfikacja SIWZpobierz
Zał. nr 4 do Umowy - Protokół zaawansowania prac (WZÓR) (po modyfikacji)pobierz
2019.01.09 Modyfikacja SIWZpobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
2019.01.14 Modyfikacjapobierz
Załącznik nr 11 do SIWZ - Opinia geotechniczna (po modyfikacji)pobierz
2019.01.15 Modyfikacja SIWZpobierz
Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja techniczna – projekty wykonawcze" - plik „STWiOR instalacje teletechniczne” (po modyfikacji)pobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.01.17 Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.01.24 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2019.01.25 Unieważnienie postępowaniapobierz
2019.02.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)pobierz