Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro pod nazwą "Dostawa 2 materacy przeciwodleżynowych dla pacjentów z odleżynami lub narażonych na odleżyny"
2016.05.18   Zaproszenie do złożenia oferty
pobierz
Załączniki     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów pobierz
Załącznik nr 3 - Wzór umowy pobierz
2016.05.23   Wyjaśnienia pobierz
2016.05.25   Wybór oferty pobierz