Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Parczewie 
2014.01.28   
OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - program ubezpieczeniapobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - wykaz budynkówpobierz
Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu med. i elektr.pobierz
Załącznik nr 8 - grupa kapitałowapobierz
2014.02.03  Wyjaśnienia pytańpobierz
  Modyfikacja SIWZpobierz
  Załącznik nr 4 po modyfikacjipobierz
2014.02.13 Wybór ofertypobierz
2014.02.28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz