Cennik obowiązuje od 23.01.2024

I. BADANIA OBRAZOWE

1. Badania radiologiczne (RTG)
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Zdjęcia rtg w I ekspozycji45,00 zł
2Opis zdjęcia w I ekspozycji12,00 zł
3Zdjęcia rtg w II ekspozycjach90,00 zł
4Opis zdjęcia w II ekspozycjach 24,00 zł
5Wydruk badania rtg na błonie medycznej- format duży30,00 zł
6Wydruk badania rtg na błonie medycznej- format mały20,00 zł
2. Badania radiologiczne kontrastowe
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Urografia 350,00 zł
2Histerosalpingografia140,00 zł
3Cholangiografia140,00 zł
4Cystografia210,00 zł
5Pasaż przewodu pokarmowego280,00 zł
3. Badania ultrasonograficzne (USG)
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, gruczołu krokowego, klatki piersiowej, opłucnej, przewodu pokarmowego, przezciemiączkowe, przezrektalne, węzłów chłonnych, tarczycy i przytarczyc, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego100,00 zł
2USG worka mosznowego, sutków120,00 zł
3USG tętnic szyjnych150,00 zł
4USG tętnic kończyny dolnej150,00 zł
4. Badania Tomografii Komputerowej
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1CT angio głowy500,00 zł
2CT angio jamy brzusznej500,00 zł
3CT angio klp500,00 zł
4CT angio kończyn górnych500,00 zł
5CT angio naczyń kończyn dolnych500,00 zł
6CT angio szyi z kontrastem500,00 zł
7CT barku250,00 zł
8CT kręgosłupa C1-C7 bez kontrastu250,00 zł
9CT głowy badanie wielofazowe (bez i nie mniej niż dwie fazy ze środkiem kontrastowym)400,00 zł
10CT głowy bez i z kontrastem (łącznie)400,00 zł
11CT głowy bez kontrastu250,00 zł
12CT głowy i szyi bez kontrastu300,00 zł
13CT HRCT350,00 zł
14CT inne bez kontrastu250,00 zł
15CT jamy brzusznej bez kontrastu350,00 zł
16CT jamy brzusznej z kontrastem450,00 zł
17CT klp bez kontrastu300,00 zł
18CT klp i jamy brzusznej z kontrastem600,00 zł
19CT klp z kontrastem400,00 zł
20CT kolana250,00 zł
21CT kręgosłupa L-S250,00 zł
22CT kręgosłupa T-H250,00 zł
23CT krtani z kontrastem350,00 zł
24CT łokcia250,00 zł
25CT miednicy bez kontrastu250,00 zł
26CT miednicy z kontrastem400,00 zł
27CT nadgarstka250,00 zł
28CT noso-gardła z kontrastem400,00 zł
29CT oczodołów bez kontrastu250,00 zł
30CT piety250,00 zł
31CT podudzia250,00 zł
32CT przedramienia250,00 zł
33CT ramienia250,00 zł
34CT ręki250,00 zł
35CT stawów biodrowych250,00 zł
36CT stawów, kości porównawcze250,00 zł
37CT stopy250,00 zł
38CT szczęki250,00 zł
39CT szyi części miękkich400,00 zł
40CT szyi z kontrastem400,00 zł
41CT twarzoczaszki bez i z kontrastem (łącznie)400,00 zł
42CT twarzoczaszki bez kontrastu250,00 zł
43CT uda250,00 zł
44CT uszu bez kontrastu300,00 zł
45CT uszu z kontrastem400,00 zł
46CT zatok bez kontrastu250,00 zł
47CT zatok z kontrastem400,00 zł
48CT klp i jamy brzusznej bez kontrastu350,00 zł
5. Badania endoskopowe
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Gastroskopia 260,00 zł
2Test ureazowy (podczas Gastroskopii)20,00 zł
3Kolonoskopia 390,00 zł
4Pobranie wycinka do badania histopatologicznego50,00 zł
5Wycięcie pierwszego polipa180,00 zł
6Wycięcie kolejnego polipa + badanie histopatologiczne wycinków80,00 zł
7Rektoskopia130,00 zł
8Sigmoidoskopia210,00 zł

 

II. ZABIEGI REHABILITACYJNE

1. Kinezyterapia
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Ćwiczenia: bierne, czynno-bierne i wspomagane, pionizacja 10,00 zł
2Ćwiczenia czynne: w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, czynne z oporem , izometryczne10,00 zł
3Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych metody redukcji nerwowo-mięśniowej (ćwiczenia specjalne)30,00 zł
4Nauka czynności lokomocji10,00 zł
5Mobilizacja i manipulacja30,00 zł
6Wyciągi20,00 zł
7Ćwiczenia ogólno-usprawniające – inne formy usprawnienia10,00 zł
8Masaż suchy-częściowy-20min30,00 zł
9Masaż limfatyczny ręczny,leczniczy30,00 zł
10Masaż mechaniczny20,00 zł
11Masaż podwodny-hydropowietrzny, podwodny miejscowy30,00 zł
12Masaż podwodny całkowity30,00 zł
2. Fizykoterapia
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Galwanizacja10,00 zł
2Jonoforeza10,00 zł
3Elektrostymulacja10,00 zł
4Tonoliza10,00 zł
5Prądy: diadynamiczne, interferencyjne „Interdyn”, TENS, TREBERTA, KOTZA10,00 zł
6Ultradźwięki miejscowe15,00 zł
7Ultrafonoreza10,00 zł
8Impulsowe pole elektromagnetyczne W-Cz. (TERAPULS,DIATERMIA)10,00 zł
9Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości10,00 zł
10Naświetlanie IR, UV i światłem spolaryzowanym- miejscowe10,00 zł
11Laseroterapia punktowa10,00 zł
12Kąpiel wirowa kończyn15,00 zł
13Krioterapia miejscowa ( azot)15,00 zł
14Fango15,00 zł
15Zabiegi fizykoterapeutyczne różne10,00 zł

 III. BADANIA LABORATORYJNE

1. Badania krwi, moczu, kału
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Albumina9,00 zł
2Aminotransferaza alaninowa (ALT)9,00 zł
3Aminotransferaza asparaginianowa (AST)9,00 zł
4Amylaza9,00 zł
5anty -TPO 33,00 zł
6Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity38,00 zł
7Badanie ogólne moczu10,00 zł
8Białko całkowite9,00 zł
9Białko C-reaktywne (CRP)12,00 zł
10Białko w moczu10,00 zł
11Bilirubina bezpośrednia12,00 zł
12Bilirubina całkowita10,00 zł
13Chlorek(Cl)12,00 zł
14Cholesterol całkowity9,00 zł
15Cholesterol HDL9,00 zł
16Cholesterol LDL11,00 zł
17Clostridium difficile Antygen / Toksyna A + B65,00 zł
18Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)12,00 zł
19Czas protrombinowy (PT)12,00 zł
20D-Dimery38,00 zł
21Etylowy alkohol45,00 zł
22Ferrytyna25,00 zł
23Fibrynogen (FIBR)12,00 zł
24Fosfataza alkaliczna (ALP)9,00 zł
25Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)9,00 zł
26Glukoza w moczu10,00 zł
27Glukoza z krwi żylnej9,00 zł
28Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta 30,00 zł
29Hemoglobina glikowana (HbA1c)31,00 zł
30Hormon tyreotropowy (TSH)22,00 zł
31Insulina27,00 zł
32Kał na pasożyty13,00 zł
33Kreatynina13,00 zł
34Krew utajona w kale15,00 zł
35Kwas foliowy28,00 zł
36Kwas moczowy9,00 zł
37Leukocyty – obraz odsetkowy (rozmaz manualny)23,00 zł
38Magnez (MG)9,00 zł
39Mocznik9,00 zł
40Morfologia krwi 5-dif14,00 zł
41Narkotyki w moczu34,00 zł
42NT-proBNP (NT-pBNP)60,00 zł
43Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)10,00 zł
44Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh42,00 zł
45P/c przeciwko tyreoglobulinie30,00 zł
46Płytki krwi – liczba11,00 zł
47Potas (K)9,00 zł
48Prokalcytonina90,00 zł
49Retykulocyty30,00 zł
50Rotavirus/ Adenovirus Antygen43,00 zł
51Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)26,00 zł
52Sód (Na)9,00 zł
53Treponema pallidum Przeciwciała (anty-T.pallidum)13,00 zł
54Triglicerydy9,00 zł
55Trijodotyronina wolna (FT3)21,00 zł
56Troponina T37,00 zł
57Tyroksyna wolna (FT4)21,00 zł
58Wapń całkowity (Ca)9,00 zł
59Wapń zjonizowany (Ca2+)18,00 zł
60Wirus (HIV) - Test potwierdzenia35,00 zł
61Wirus / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen / Przeciwciała34,00 zł
62Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen25,00 zł
63Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)38,00 zł
64Witamina B1228,00 zł
65Witamina D - 25 OH55,00 zł
66Żelazo (Fe)9,00 zł
2. Pakiety badań laboratoryjnych
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Pakiet Anemia (morfologia z automatycznym rozmazem, żelazo, ferrytyna, kwas foliowy, witamina B12 )80,00 zł
2Pakiet Junior (morfologia z automatycznym rozmazem, glukoza, Białko C-reaktywne (CRP), witamina D)70,00 zł
3Pakiet Podstawowy (morfologia z automatycznym rozmazem, glukoza, lipidogram, kreatynina z oznaczeniem eGFR, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST))65,00 zł
4Pakiet Tarczycowy (hormon tyreotropowy (TSH), trijodotyronina wolna (FT3), tyroksyna wolna (FT4), anty-TPO)75,00 zł
5Pakiet Wątrobowy (aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP)30,00 zł

V. USŁUGI NIEMEDYCZNE

1. Pobyt w oddziale Szpitala
Lp.Nazwa komórki organizacyjnejOpłata za świadczenia zdrowotne udzielone osobom nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określona jest na podstawie wyliczonej ilości punktów i/lub określonej grupy JGP oraz cen jednostkowych za punkt (określonych w umowie z NFZ) zgodnie z obowiązującymi zasadami Narodowego Funduszu Zdrowia w danym okresie rozliczeniowym
1Oddziały: Internistyczno-Kardiologiczny, Dziecięcy, Geriatryczny, Chirurgiczno-Urazowy, Ginekologiczno-Położniczy, Anestezjologii i Intensywnej TerapiiWartość na podstawie Katalogu Grup, Katalogu Produktów Odrębnych, Katalogu do Sumowania, Katalog Produktów do Rozliczania Świadczeń Udzielanych w OAiIT zgodnie z obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
2Oddział RehabilitacyjnyWartość na podstawie Katalogu Skojarzonych Zakresów Świadczeń zgodnie z obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
3Odział Psychiatryczny / Oddział Psychiatryczny z Podoodziałem Leczenia UzaleznieńWartość na podstawie Katalogu Zakresów Świadczeń zgodnie z obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
4Szpitalny Oddział RatunkowySuma wartości wykonanych świadczeń określonych w niniejszym cenniku.
2. Usługi ambulatoryjne
Lp.Nazwa świadczeniaCena brutto
1Porada lekarska specjalistyczna / ambulatoryjna80,00 zł
2Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego (które nie służy kontynuacji leczenia) - dotyczy pacjenta pozostającego pod opieką danej poradni50,00 zł
3Iniekcja domięśniowa, podskórna i śródskórna15,00 zł
4Iniekcja dożylna (bez venflonu)15,00 zł
5Iniekcja dożylna (z użyciem venflonu)20,00 zł
6Pobranie krwi do celów przeprowadzenia badania za zawartość alkoholu etylowego we krwi40,00 zł
7Audiogram30,00 zł
8Elektrokardiogram spoczynkowy30,00 zł
9Badanie holterowskie100,00 zł
10Próba wysiłkowa100,00 zł
11Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, które nie służy kontynuacji leczenia dla osób występujących o odszkodowanie50,00 zł
12Porada lekarska specjalistyczna lub ambulatoryjna łącznie z wydaniem orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, które nie służy kontynuacji leczenia100,00 zł
13Echokardiograf100,00 zł
14Spirometria30,00 zł
15Szycie rany powierzchniowej do 4 cm80,00 zł
16Szycie rany powierzchniowej powyżej 4 cm130,00 zł
17Szycie rany powikłanej70,00 zł
18Podanie płynów infuzyjnych (mat.: założenie venflonu, koszt płynów, aprat do przetoczeń oraz oklejacz) 30 zł + koszt materiałów
19Nastawienie barku170,00 zł
20Punkcja jamy brzusznej60,00 zł
21Punkcja kolana40,00 zł
22Gips udowy110,00 zł
23Gips biodrowy160,00 zł
24Tutor gipsowy80,00 zł
25Gorset gipsowy100,00 zł
26Usunięcie opatrunku gipsowego30,00 zł
27Lewatywa20,00 zł
28Założenie opatrunku30,00 zł
29Zmiana opatrunku30,00 zł
30Znieczulenie miejscowe 10 zł + koszt leków
31Założenie gipsu50,00 zł
32Założenie szyny palcowej30,00 zł
33Płukanie żołądka50,00 zł
34Sondowanie żołądka40,00 zł
35Cewnikowanie pęcherza moczowego50,00 zł
36Pobranie wymzu z nosogardzieli na Test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (z wykonaniem testu)480,00 zł
3. Szkoła Rodzenia
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1.Opłata za kurs250,00 zł
V. USŁUGI NIEMEDYCZNE
1. Udostępnienie dokumentacji / informacji medycznej
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*14,30 zł
2Jedna strona kopii, wydruku, skanu dokumentacji medycznej*0,50 zł
3Udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych*2,87 zł
4Udzielenie informacji zakładom ubezpieczeń*122,00 zł
Cena netto + VAT
5Dostarczenie dokumentacji medycznej listem poleconym ekonomicznym za potwierdzeniem odbioru (Format S do 500 g)**9,20 zł
6Dostarczenie dokumentacji medycznej listem poleconym ekonomicznym za potwierdzeniem odbioru (Format M do 1000 g)**9,70 zł
7Dostarczenie dokumentacji medycznej listem poleconym ekonomicznym za potwierdzeniem odbioru (Format L do 2000 g)**18,30 zł
* Cena obowiązuje od 01.12.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 50/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 13.12.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie z dnia 17.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług medycznych i niemedycznych SPZOZ w Parczewie
** Cena według cennika operatora pocztowego
2. Udostępnienie dokumentacji niemedycznej*
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Kserokopia dokumentacji (jednostronnie) – A4 czarno-biały0,04 zł
2Kserokopia dokumentacji (jednostronnie) – A4 kolor0,14 zł
3Kserokopia dokumentacji (jednostronnie) – A3 czarno-biały0,07 zł
4Kserokopia dokumentacji (dwustronnie) – A4 czarno-biały0,06 zł
5Kserokopia dokumentacji (dwustronnie) – A4 kolor0,26 zł
6Kserokopia dokumentacji (dwustronnie) – A3 czarno-biały0,09 zł
* Na podst. art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
3. Usługi sterylizacji
Lp.Nazwa usługiCena brutto
1Pakiet duży 60/4050,00 zł
2Pakiet średni 50/3030,00 zł
3Pakiet mały 40/1520,00 zł
4Pakiet mały 12/1010,00 zł