Dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnych, pieluszek, pieluchomajtek, taśm do leczenia nietrzymania moczu

2020.05.20 Ogłoszeniepobierz
SIWZpobierz
ZałącznikiNr 1 Oświadczeniepobierz
Nr 2 Formularz ofertowypobierz
Nr 3 Formularz cenowypobierz
Nr 4 Wzór umowypobierz
Nr 5 Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Nr 6 Grupa kapitałowapobierz
2020.05.25 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.05.26 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Zmiana Ogłoszeniapobierz
2020.05.29 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.06.03 Informacje zamawiającego agodnie z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3pobierz
2020.07.03 Wybór ofertypobierz
2020.08.12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz