Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie

2020.01.27 Ogłoszenie o zamówieniupobierz
SIWZpobierz
ZałącznikiNr 1 Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Nr 2 Formularz ofertowypobierz
Nr 3 Formularz cenowypobierz
Nr 4 Klauzula informacyjna z art. 13 RODOpobierz
Nr 5 Wzór umowypobierz
Nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
2020.01.30 Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.01.31 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.02.03 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.02.05 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3pobierz
2020.02.20 Wybór ofertypobierz
2020.02.28 Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 6pobierz
2020.03.05 Ponowny wybór ofert na Zadanie nr 6pobierz
2020.04.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz