Dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla SPZOZ w Parczewie

2020.01.09 Ogłoszenie o zamówieniupobierz 
SIWZpobierz
ZałącznikiNr 1 Oświadczenie wstępne Wykonawcypobierz
Nr 2 Formularz ofertowypobierz
Nr 3 Formularz cenowypobierz
Nr 4 Ośw. grupa kapitałowapobierz
Nr 5 Wzór umowypobierz
Nr 6 Klauzula informacyjna RODOpobierz
2020.01.14 Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.01.15 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszeniapobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Wyjaśnienia SIWZpobierz
2020.01.21 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3pobierz
2020.02.04 Wybór ofertypobierz
2020.03.05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia