Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ w Parczewie wraz z wynajmem pomieszczenia
2019.10.02              
 
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
 Załączniki            Nr 1 - Oswiadczenie wstepne Wykonawcy pobierz
Nr 2 - Formularz ofertowy pobierz
Nr 3 - Grupa kapitalowa pobierz
Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy na usługi pobierz
Nr 4a do SIWZ - Wzor umowy najmu pobierz
Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług pobierz
Nr 6 do SIWZ - Pranie system oceny i kontroli pobierz
Nr 7 do SIWZ - Ilości pranej bielizny pobierz
Nr 8 do SIWZ - Spis bielizny pobierz
Nr 9 do SIWZ - Wykaz środkow transportu pobierz
Nr 10 do SIWZ - Szczegółowe zasady pobierz
Nr 11 - Zasady środowiskowe dla wykonawcy podwykonawca pobierz
Nr 12 - Klauzula informacyjna RODO-2 pobierz
2019.10.11 INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 PKT. 1-3 pobierz
2019.10.15 Wybór oferty pobierz
2019.10.30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz