Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych
InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP ZOZ w Parczewie

2019.09.16ZałącznikiOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowypobierz
2019.10.23ZałącznikiOgłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz