Dostawy materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, podkładów, zestawów operacyjnych.
2019.06.10 
  Ogłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
ZałącznikiNr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Formularze cenowepobierz
Nr 4 - Wzór umowypobierz
Nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Nr 6 - Klauzula informacyjna RODOpobierz
2019.06.17 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.06.18 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.06.24 Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2019.07.23 Wybór ofertpobierz
2019.08.29 Udzielenie zamówieniapobierz