Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.
2019.03.28   
  Ogłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki do SIWZNr 1 - Oświadczenie wstępnepobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Formularz cenowypobierz
Nr 4 - Wykaz środków transportupobierz
Nr 5 - Wykaz osóbpobierz
Nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz
Nr 7 - Wzór umowy
pobierz
Załączniki do umowy Załącznik nr 6 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danychpobierz
Załącznik nr 7 do umowy -zestawienie usług transportu sanitarnegopobierz
Załaczniki do SIWZNr 8 - Wykaz usługpobierz
Nr 9 - Klauzula RODOpobierz
2019.04.02 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.04.05 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
Unieważnienie postępowaniapobierz
2019.04.09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)pobierz