Rozbudowa budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatrii, rehabilitacji i zakład rehabilitacji
2019.01.28      

 
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki          Nr 1 - Formularz ofertowypobierz
Nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcypobierz
Nr 3 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowejpobierz
Nr 4 - Wzór umowypobierz
Załączniki do umowypobierz
Nr 5 - Wykaz robót budowlanychpobierz
Nr 6 - Wykaz osóbpobierz
Nr 7 - Dokumentacja techniczna – projekty budowlanepobierz
Nr 8 - Dokumentacja techniczna – projekty wykonawczepobierz
Nr 9 - Przedmiarypobierz
Nr 10 - Pozwolenie na budowępobierz
Nr 11 - Opinia geotechnicznapobierz
Nr 12 - Klauzula informacyjna  z art. 13 RODOpobierz
2019.01.30 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.01.31 Modyfikacja SIWZpobierz
Nr 12 - Klauzula informacyjna  z art. 13 RODO (po modyfikacji)pobierz
2019.02.05 Wyjaśnienia SIWZpobierz
Modyfikacja SIWZpobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
2019.02.12 Modyfikacja SIWZpobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
2019.02.15 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.02.19 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.02.25 Informacja Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2019.03.21 Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowaniapobierz
2019.03.29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)pobierz