Dostawa artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie
2019.01.22      

 
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniapobierz
Załączniki          Nr 1 - Oświadczenie wstępne wykonawcypobierz
Nr 2 - Formularz ofertowypobierz
Nr 3 - Formularz cenowypobierz
Nr 4 - Klauzula informacyjna  z art. 13 RODOpobierz
Nr 5 - Wzór umowypobierz
Nr 6 - Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowejpobierz
2019.01.25 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2019.02.01 Informacje Zamawiającego z art. 86 ust. 5 pkt. 1-3pobierz
2019.02.14 Wybór ofertypobierz
2019.03.29 Udzielenie zamówieniapobierz