Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym-usługi brokerskie Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-0713/44/2018
2018.11.13Załączniki      Nr 1 - Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym - usługi brokerskie
pobierz
Nr 2 - Szczegółowe warunki zamówieniapobierz
Nr 3 -  Kartoteka inwentarzowa wykaz analityczny w podziale na grupy
I III IV V VI
pobierz
Nr 4 - Kartoteka inwentarzowa wykaz analityczny grupa VIIIpobierz
Nr 5 - Wykaz maszynpobierz
Nr 6 - Historia szkodowa zamawiającegopobierz
Nr 7 - Umowa na świadczenie usług brokerskichpobierz
Nr 8 - Klauzula RODOpobierz
2018.11.15 Infromacja uzupełniająca do ogłoszenia o postępowaniu konkursowym w przedmiocie świadczenia usług brokerskichpobierz
2018.11.27 Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o postępowaniu konkursowym-usługi brokerskiepobierz
2018.12.05 Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o postępowaniu konkursowym na świadczenie usług brokerskichpobierz