Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości w złotych 30 000 euro:
2016.07.11  Zaproszenie do złożenia oferty
pobierz
Załączniki      Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
Załącznik nr 2 - Wzór umowy pobierz
Załącznik nr 3 - Wykaz środków transportu pobierz
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pobierz
Załączniik nr 5 - Wykaz wyposażenia pobierz
2016.07.19   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz