Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego służącego do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów SPZOZ w Parczewie:
2014.01.29Ogłoszenie 
Ogłoszenie o przetargupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzppobierz
załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 ust.1 Pzppobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
załącznik nr 6 - gwarancjapobierz
załącznik nr 7 - oświadcz. Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia pobierz
załącznik nr 8 - oświadczenie o grupie kapitałowejpobierz 
2014.02.03 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.02.04 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.02.14 Wybór ofertypobierz
2014.02.27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz