Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
2014.02.13  OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 7 - grupa kapitałowapobierz
2014.02.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapobierz
Modyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
Wyjaśnienia istotnych warunków zamówieniapobierz
2014.02.19  Modyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
2014.02.20 Wyjaśnienia istotnych warunków zamówienia
pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz
Modyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
2014.02.25    Modyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
Wyjaśnienia istotnych warunków zamówieniapobierz
2014.03.14  Wybór ofertypobierz
2014.04.01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz