Dostawa zestawu do laseroterapii oraz innych wyrobów medycznych:
2014.03.14OgłoszenieOgłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
Załącznikizałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy wyroby medycznepobierz
Załącznik nr 5a - wzór umowy aparatpobierz
Załącznik nr 6 - zestaw parametrów technicznychpobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 8 - grupa kapitałowapobierz
2014.03.20 Wyjaśnienia SIWZpobierz
 Modyfikacja SIWZpobierz
2014.04.15 Wybór ofertypobierz
2014.04.24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz