Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, opakowań do leków recepturowych, preparatów i sprzętu do podaży diet:
2014.03.27Ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
ZałącznikiZałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 7 - wykaz dostawpobierz
Załącznik nr 8 - ośw. grupa kapitałowapobierz
2014.04.02 Wyjaśnieniapobierz
2014.04.07  Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.04.08 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.04.09 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.04.15 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.04.18  Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.05.06  Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.05.29   Wybór ofertypobierz
2014.06.19  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz