Dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów z flizeliny:
2014.04.25  Ogłoszenie  Ogłoszenie o zamówieniupobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniapobierz
ZałącznikiZałącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
Załącznik nr 2 - formularz cenowypobierz
Załącznik nr 3 - ośw. z art.22 ust.1pobierz
Załącznik nr 4 - ośw. z art.24 ust.1pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowypobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcypobierz
Załącznik nr 7 - ośw. grupa kapitałowapobierz
2014.04.30 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.05.05 Zmiana ogłoszeniapobierz
 Modyfikacja SIWZpobierz
 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.05.06 Wyjaśnienia SIWZpobierz
2014.05.29 Wybór ofertypobierz
2014.06.18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniapobierz